O Nas

Jesienią 2012 roku grupa kilku osób zaczęła realizować pomysł założenia w Warszawie, w kościele na Kamionku, wspólnoty dla osób owdowiałych.
Celem funkcjonowania wspólnoty jest zorganizowanie takiego miejsca w Kościele, w którym osoby przeżywające żałobę po śmierci współmałżonka mogą znaleźć wsparcie duchowe i psychiczne. Gdzie znajdą pomoc w bardzo trudnym czasie wymagającym przemyślenia, przemodlenia i często zrozumienia na nowo swojego stosunku do Boga, do rodziny, do Kościoła.
Z drugiej strony osoby owdowiałe, stanowiąc wielki skarb Kościoła, mogą ofiarowując Bogu swoje cierpienie i smutek wyprosić wiele łask dla siebie, dla bliskich i Kościoła.
Dlatego nazwaliśmy czas żałoby ŚWIĘTYM CZASEM ŻAŁOBY.

Podstawą rozpoczęcia działań było wyrażenie zgody i wsparcie idei przez proboszcza konkatedry praskiej – księdza prałata dr Mateusza Matuszewskiego. 

Pierwszą Mszę świętą odprawił i poprowadził spotkanie ksiądz Andrzej Dziedziul MIC, dyrektor Hospicjum Domowego Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie w dniu 17 listopada 2012 roku. Wydarzenie to dokumentują: 

  • plakat oznajmiający o pierwszym spotkaniu,
  • komunikat o pierwszym spotkaniu zamieszczony w aktualnościach na stronie Parafii,
  • informacja po spotkaniu w Gościu Niedzielnym”.

26 i 27 marca 2013 r. na internetowych stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej ukazały się wzmianki o naszej działalności http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/x65150/miejsce-reanimacji-duchowej-powstala-wspolnota-osob-owdowialych/ Informacje te zostały powtórzone przez inne portale katolickie (Gość, Gość Niedzielny, wiara.pl, pastoralis.pl, hospicja.pl, niedziela.pl).

W dniu 18 maja w radiu Warszawa (106, 2fm) w audycji „Duchowość i psychologia” wystąpił nasz opiekun ksiądz dr Leszek Woroniecki . Tematem audycji były rozważania o darach Ducha Świętego.