"Wspólnota Osób Owdowiałych"

„W drodze do Emaus

„Zamieniłeś moją żałobę w taniec, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś radością.”

(Ps 30,12)

 

Witamy na stronie Wspólnoty Osób Owdowiałych

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe spotkanie, planowane na sobotę 21 marca 2020 roku – nie odbędzie się. Jednak w tym dniu o godz. 16.00, Ojciec Łukasz Andrzejewski CP. odprawi (sam, w domu zakonnym) Mszę św. w naszych intencjach. Pozostańmy w łączności duchowej, módlmy się w intencjach naszych i Kościoła. Kolejne spotkanie planowane jest na 18 kwietnia 2020 roku. Życzmy sobie wzajemnie pogody ducha, sił i wytrwałości w trwającym czasie Wielkiego Postu, który stał się także czasem próby. Tęsknota za wspólnotowym przeżywaniem Eucharystii niech uświadamia nam tęsknotę za Bogiem i Niebem. Módlmy się za wszystkich, którzy teraz tej modlitwy potrzebują.